تشکیل جلسه در ستاد استان

برگزاری جلسه هماهنگی و مشورتی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی با ستاد اردویی سپاه شهداء استان
۲