اخبار

تشکیل جلسه هماهنگی

برگزاری جلسه با اعضاء هیئت امناء ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان های نقده، پیرانشهر و سردشت

تشکیل جلسه در ستاد استان

برگزاری جلسه هماهنگی و مشورتی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی با ستاد اردویی سپاه شهداء استان
۱
پربحث