اخبار
ستاد استان آذربایجان غربی

تشکیل جلسه ستاد استان با اعضای ستاد شهرستان چایپاره

در مورخ 1400/1/18 رئیس ستاد استان آذربایجان غربی به همراه مدیر فرهنگی و مشارکت های مردمی ستاد با عزیمت به شهرستان چایپاره با اعضاء و هیئت امناء ستاد شهرستانی تشکیل جلسه داده و با اشاره به جذب مشارکت های مردمی استان در سطح کشور و پیشرفت پروژه های در دست ساخت اعتاب مقدسه و جذب نذورات توسط شهرستان که تعهد سال 99 را 100 درصد تحقق بخشیده و رتبه دوم استانی را کسب کرده بود تقدیر و تشکر به عمل آورد

تشکیل جلسه هماهنگی

برگزاری جلسه با اعضاء هیئت امناء ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان های نقده، پیرانشهر و سردشت
۱
پربحث