ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه با معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار

بازرسی

انجام بازرسی از ستاد توسعه وبازسازی

بازرسی

نجام بازرسی از ستاد توسعه وبازسازی

حضور رئیس ستاد توسعه وبازسازی عتبات عالیات استان ومسئول امور روحانیون ستاد در شهرستان نقده

نشست رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان با هیئت امناء ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان نقده و اعضاء شورای تامین شهرستان پیرامون وضعیت مشارکت مردم شریف شهرستان در بازسازی اعتبا مقدسه.

برگزاری همایش سالانه

برگزاری همایش سالانه روسای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان های استان آذربایجانغربی

جلسه

برگزاری جلسه با اداره کل حج و زیارت استان

جلسه

جلسه نشست صمیمی و مؤدت و محبت
۱بعدی