ستاد بازسازی عتبات عالیات

نشست همکاری تبرعی

نشست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و مرکز حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس سپاه شهداء استان آذربایجان غربی

جلسه

برگزاری جلسه هماهنگی با نماینده محترم دادگستری استان آذربایجان غربی

جلسه

برگزاری جلسه مشترک ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی با بانک مسکن استان

انعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ستاد بازسازی عتبات عالیات با اداره کل آموزش فنی حرفه ای
۱بعدی