ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

تکریم و معارفه

تشکیل جلسه تکریم و معارفه روسای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان پلدشت
۱بعدی